Dette er en bok som gir oss innsikt i de svært aktuelle temaene kunstig intelligens og maskinlæring. Hvordan kan maskiner lære og utvikle seg på egenhånd, og hvordan vil dette påvirke samfunnet og oss som lever i det?

Tittel
Maskiner som tenker : algoritmenes hemmeligheter og veien til kunstig intelligens

Forfatter
Inga Strümke

Forlag
Kagge

Utgivelsesår:
2023

Inga Strümke er en av våre fremste forskere på kunstig intelligens (AI), har en doktorgrad i partikkelfysikk og har nylig gitt ut boken «Maskiner som tenker».

Boka binder kunnskap om teknologi og samfunn sammen, og den er lett tilgjengelig også for lesere uten teknologibakgrunn. Forfatteren er flink til å bruke eksempler fra virkeligheten på hvordan kunstig intelligens brukes allerede i dag, og hvordan det kan påvirke framtiden vår. Kunstig intelligens er jo allerede en stor del av hverdagen til de fleste av oss. Noen av de mest vanlige er anbefalingssystemer (i dagligtale kalt algoritmer), bildesøk, selvkjørende biler, gressklippere og støvsugere og forbedring av diagnostisering i helsevesenet. AI brukes også innenfor risiko- og finansvurderinger og innen robotikk, eksempelvis ved montering eller pakking. I november 2022 tok ChatGPT verden med storm. Dette er en type kunstig intelligens som brukes for å forstå, lage og forbedre menneskelig tekst, altså språkbehandlingssystemer. Boka forklarer hvordan maskiner kan utvikle slike egenskaper, på en slik måte at de på mange felt overgår oss mennesker. Paradokset er at maskinene på noen felt er oss helt overlegne, mens de på andre felt (enn så lenge) presterer langt dårligere enn oss.

Som en nærliggende utfordring spurte jeg «min» ChatGPT om å skrive en anbefaling av boka «Maskiner som tenker». Det ville den ikke fordi den ikke hadde lest boka selv, og en oppsummering basert på andres meninger ville den ikke gi. Fort gjort å tenke at det er redelig svart, men her er det jo ikke snakk om følelser eller samvittighet, men heller begrensninger som er lagt inn i akkurat denne varianten av ChatGPT. Det er likevel ikke tvil om at det er et kraftfullt verktøy, som kan være en god støtte, men som også krever bevissthet hos oss brukere.

Med utviklingen av kunstig intelligens følger etiske spørsmål, blant annet knyttet til personvern og til ansvarsforhold. Må skolen endres? Kan kunstig intelligens bli for kraftig? Eller rett og slett farlig? Hva skjer hvis maskiner tar over jobber som mennesker tidligere har gjort, og hvordan kan man sikre at kunstig intelligens brukes på en etisk og ansvarlig måte? Et av de aller viktigste spørsmålene er hvordan man skal sikre at de som leder an i denne utviklingen, utvikler teknologien til det beste? Inga Strümkes svar på dette er vi trenger en bred samfunnsdebatt om utviklingen, og at folk gis mulighet til å påvirke den.

Finn boka på biblioteket

Lesetipset er skrevet av

Inspirasjon og lesetips

Hold deg oppdatert med vårt ukentlige nyhetsbrev.

Navn
E-post