Rolf Jacobsen ga i 1979 ut diktet «Den lille bonden». Dette diktet inspirerte Roar Vingelsgaard frå Trysil til å samle historiar og gje ut boka «Den lille bonden – en historiebok om slit, nøysomhet og bærekraft». Her fortel han om livet til norske husmenn, bureisarar og småbrukarar – blant anna om tre generasjonar bureisarar i

Tittel
Den lille bonden

Forfatter
Roar Vingelsgaard

Forlag
Mira

Utgivelsesår:
2022

Rolf Jacobsen ga i 1979 ut diktet «Den lille bonden». Dette diktet inspirerte Roar Vingelsgaard frå Trysil til å samle historiar og gje ut boka «Den lille bonden – en historiebok om slit, nøysomhet og bærekraft». Her fortel han om livet til norske husmenn, bureisarar og småbrukarar – blant anna om tre generasjonar bureisarar i Dalsbygda – Ingjerd, Edvard og Annar Ryen.

Dette seier Vingelsgaard sjølv om Den lille bonden:
«Den lille bonden var nøysom, og han visste hvordan de kunne bruke ressursene i utmarka; lyngheier, løv, tang, bær og vilt – alt kunne brukes slik at den lille buskapen og den store familien skulle ha nok. De norske bygdene var som fargerike lappetepper med slåtteenger, beitemark og røde låver – godt rammet inn av steingjerder og dreneringsgrøfter.

Vi har mye å lære av historien om den lille bonden. Mer enn noen gang trenger vi å høre på de som vet hvor det gror, og hvordan vi kan ta vare på jorda på en bærekraftig måte.»

Høyr Roar Vingelsgaard på forfatterkveld på Os bibliotek tysdag 17. januar kl 19.00.

«Det er den lille bonden som er taperen i verden. Til nå.
Men som vi kanskje må spørre snart om veien.
Dit vi kom fra.
Der det gror.»

Fra Den lille bonden av Rolf Jacobsen

Mjølkebil i Dalsbygda
Mjølkebil i Dalsbygda

Finn boka på biblioteket

Lesetipset er skrevet av

Inspirasjon og lesetips

Hold deg oppdatert med vårt ukentlige nyhetsbrev.

Navn
E-post