I NRK-suksessen «Oppsynsmannen» har Bård Tufte Johansen dratt i gang en viktig debatt om hvorvidt vi er i ferd med å ødelegge naturen, og hva som må til for å endre kursen. I første episode får han en oppriktig aha-opplevelse i møte med biolog og forfatter Anne Sverdrup-Thygeson som forteller at skog ikke er skog.

Tittel
Skogen

Forfatter
Anne Sverdrup-Thygeson

Forlag
Kagge Forlag

Utgivelsesår:
2023

I NRK-suksessen «Oppsynsmannen» har Bård Tufte Johansen dratt i gang en viktig debatt om hvorvidt vi er i ferd med å ødelegge naturen, og hva som må til for å endre kursen. I første episode får han en oppriktig aha-opplevelse i møte med biolog og forfatter Anne Sverdrup-Thygeson som forteller at skog ikke er skog. Bare 1,7% er såkalt urskog, der artsmangfoldet myldrer. Dette kan du lese mer om i boka «Skogen». Her strekker fortellingen seg gjennom tid og rom, fra tippoldefars vakre flora til nåtid.

Skogen har hatt stor betydning for vår identitet, historie og kultur. Forskning viser at det å være i skogen gjør godt for vår psykiske helse. Puls, blodtrykk og nivået av stresshormoner går ned.

Tømmerdrift og vedhogst har fått mye av skogens oppmerksomhet, men i denne boka byr Sverdrup-Thygeson på viktig og underholdende kunnskap, også om alt det andre skogen har å by på. Sverdrup-Thygeson er biolog og professor i bevaringsbiologi. Uten å ta motet ifra oss, og med en sjeldent god formidlingsevne forteller hun på en enkel og interessant måte om de ørsmå detaljene, de store perspektivene, og det fascinerende samspillet mellom artene.

Jeg har alltid vært glad i skogen, men «rotete» skog har ikke vært favoritten – inntil jeg leste denne boken. Nå har jeg blitt oppmerksom på at død skog er naturens naturlige gjødsel og fungerer som lager for karbon og nitrogen. Den gir oss en buffer mot skred og flom, funn av nye medisiner og livsviktige naturgoder. Variasjon av alder, treslag, miljøelementer og artsmangfold gir tumleplass for sopp, insekter og mikroorganismer. Skogen er det småvokste mangfoldets hjem.

Visste du at trær som lever i områder uten tydelige skifter i årstidene ikke har årringer? Eller at skogen dekker 40% av Norge og er hjem for to tredjedeler av artene våre? Eller at man kan finne furutrær som spirte på 1200-tallet og døde på 15-1600-tallet, men som fremdeles står staute i skogen i dag, et halvt årtusen senere?

Jeg kan knapt vente til snøen smelter, da skal jeg ut å sjekke kreklingblader og småkryp mens jeg hører trekronene suse!

Anbefalt av Oddveig Kværnes Bakkom, Rendalen bibliotek.

Finn boka på biblioteket

Lesetipset er skrevet av

Inspirasjon og lesetips

Hold deg oppdatert med vårt ukentlige nyhetsbrev.

Navn
E-post