Det nordlige skotske fastlandet med øyene Orknøyene og Shetland byr på mange fascinerende kulturminner. I praktfulle omgivelser ligger utallige ruiner etter folk i fortida, fra slott og festningsverk, slagsteder og landsbyrester, til gravhauger og steinsirkler. Kulturminnene er møteplasser mellom oss og de som levde før oss, mellom nåtid og fortid. Oppdag Vesterled er en kulturhistorisk

Tittel
Oppdag Vesterled - nordlige Skottland, Orknøyene og Shetland

Forfatter
Kristin Prestvold

Forlag
Museumsforlaget

Utgivelsesår:
2019

Det nordlige skotske fastlandet med øyene Orknøyene og Shetland byr på mange fascinerende kulturminner. I praktfulle omgivelser ligger utallige ruiner etter folk i fortida, fra slott og festningsverk, slagsteder og landsbyrester, til gravhauger og steinsirkler. Kulturminnene er møteplasser mellom oss og de som levde før oss, mellom nåtid og fortid.

Oppdag Vesterled er en kulturhistorisk reiseguide som kaster deg tilbake til yngre steinalder for over 5000 år siden. Du blir kjent med rike og livskraftige jordbrukskulturer, imponerende seremonielle byggverk og gravkammer som er eldre enn pyramidene i Egypt. Visste du at det norske jarledømmet over Orknøyene og Shetland varte i 600 år? Fra Harald Hårfagre opprettet jarledømmet i 875 og frem til den dansk-norske Kong Christian I pantsatte øyene til Skottland hadde vi felles språk og styresett med øyene i vest. Boka inspirerer til å oppdage spor etter norske vikinger og monumentale steinsirkler fra steinalderen – enten fra sofaen eller inne i steinkammergraven Maeshowe som er dekket av runegrafitti.

Forfatter Kristin Prestvold er utdannet arkeolog og jobber til daglig med formidling, verdiskaping og opplevelser av kulturminner i Trøndelag fylkeskommune. Hun har skrevet flere kulturhistoriske reiseguider og arrangerer kulturhistoriske reiser til øyene vest i det nordlige Atlanterhav (Vesterled).

Torsdag 9. mars – i Vintervukku – kan du høre henne fortelle om boka på Os bibliotek Bjørnsons minde.

Finn boka på biblioteket

Lesetipset er skrevet av

Inspirasjon og lesetips

Hold deg oppdatert med vårt ukentlige nyhetsbrev.

Navn
E-post