Vi lever i en urolig tid, en tid hvor gode naboer er viktig. Finland er en av våre naboer. Ved å lese bøkene til finlandssvenske Kjell Westö kan du få bedre kunnskap om, og innsikt i, vår østlige nabo. Bøkene hans er dessverre evig aktuelle, og viser hvordan storpolitikken griper inn i menneskenes innerste liv.

Tittel
Svik 1938

Forfatter
Kjell Westö

Forlag
Pax

Utgivelsesår:
2014

Vi lever i en urolig tid, en tid hvor gode naboer er viktig. Finland er en av våre naboer. Ved å lese bøkene til finlandssvenske Kjell Westö kan du få bedre kunnskap om, og innsikt i, vår østlige nabo. Bøkene hans er dessverre evig aktuelle, og viser hvordan storpolitikken griper inn i menneskenes innerste liv.

Forfatteren Kjell Westö trekker han fram tre ting som har vært viktig for ham i arbeidet med boken «Svik 1938» : Menneskets moralske plikt til å stå opp for det man tror på, tidsskildringen av en mørknende epoke med visse likheter med vår egen tid og de psykologiske portrettene av de to hovedpersonene. 

Året er 1938, og vi som leser vet hva som er i vente i nær framtid. Handlingen i boken utspiller seg i løpet av åtte måneder i Helsingfors. Hovedpersonen Claes Thune er en del av et privilegert, finlandssvensk borgerlig miljø. Sammen med venner fra barne- og ungdomsårene har han dannet Onsdagsklubben, hvor vennene møtes jevnlig for å diskutere politikk og drikke sammen.

Fru Wiik er nyansatt sekretær hos Thune. Hun framstår som dyktig og pertentlig, men lukket. Fru Wiik er den som trekker linjene bakover i historien. Som en av «de røde» ble hun som 16-åring internert i fangeleir under den finske borgerkrigen i 1918, og hun preges sterkt av minnene fra tiden i fangenskap. 

Både Thune og Fru Wiik er ensomme mennesker. Boken beskriver en voksende forståelse og et gryende vennskap mellom de to på tvers av klasseskillene. Samtidig preges Onsdagsklubben stadig mer av uenigheter, både av personlig og politisk art. Europa er splittet i sitt syn på Hitler, og det samme er medlemmene i Onsdagsklubben.

Boken er en sterk fortelling om en mørk del av Finlands historie, en fortid som både samfunn og enkeltmennesker har forsøkt å glemme og dekke over. Det har i Finland, ifølge Westö, vært lettere å snakke om andre verdenskrig enn om borgerkrigen. I borgerkrigen sloss nabo mot nabo, noe som ga et stort nasjonalt traume. Først i 1960 kom de første oppgjørene etter borgerkrigen.

Boken ble tildelt Nordisk råds litteraturpris i 2014.

Finn boka på biblioteket

Lesetipset er skrevet av

Inspirasjon og lesetips

Hold deg oppdatert med vårt ukentlige nyhetsbrev.

Navn
E-post